Arama Sonuçları Ya Eba

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/33524-Ya-Eba/20

NoHadis MetniKaynak
10205 Yazık o kimseye ki, çoluğunu çocuğunu mal ile bırakıyor. Rabbinin huzuruna vEballi (şerle) gidiyor.Ramuz el e-hadis, 241. sayfa, 2. hadis
10287 Hz. Eyyub (a.s) çıplak yıkanırken üstüne altından çekirge Yağdı. Hz. Eyyüb (a.s) da onları toplamaYa başladı. Rabbi tEbareke ve Teala ona şöyle nida etti: "Ya Eyyüb! Ben seni, gördüğünden gani kılmamışmıydım?" O da "İzzetin Hakkı için evet, öyle, lakin ben Senin bereketine doYamam." buyurdu.Ramuz el e-hadis, 246. sayfa, 12. hadis
10435 Deccalin önü sıra hud'alı seneler olur ki; Yağmur çok Yağar, fakat nEbat az our. Sadıkler tekzib olunur, Yalancılar ise tasdik olunur. Haine itimad edilir, emin ise hain addedilir. Ve "Rüveybiza" söz sahibi olur. Denildi ki: "Ya Resulallah, Rüveybiza nedir?" Buyurdu ki, Kendisine itimad olunmaYan ve kıymet verilmeyen kimselerdir.Ramuz el e-hadis, 258. sayfa, 5. hadis
10510 Üç kimsenin duası reddedilmez: Adil hükümdarın duası, oruçlunun iftara Yakın duası, mazlumun duası. Bu duayı, Allah TEbareke ve Teala, bulutlardan öteye yükseltir. Gök kapılarını açar ve şöyle buyurur: "İzzetim ve Celalim Hakkı için mutlaka sana Yardım edeceğim. İlerde de olsa."Ramuz el e-hadis, 266. sayfa, 3. hadis
10732 Başı dağınık kara bir kadının Medine'den çıktığını gördüm. Müheyyea'Ya gitti. Onu, vEbanın Medine'den oraYa gitmesi ile tevil ettim.Ramuz el e-hadis, 287. sayfa, 4. hadis
10875 Kuran'da bir sure vardır ki otuz ayettir. Sahibine (devamlı okuYana) affedilinceye kadar şefeat edecektir. O "TEbarekellezî biyedihil mülk"dür.Ramuz el e-hadis, 300. sayfa, 10. hadis
11094 Tarak kullanmaYa bakın. Tarak gammı, vEbayı ve fakirliği giderir.Ramuz el e-hadis, 319. sayfa, 3. hadis
11120 Kabları örtün, kırbaları bağlayın. Zira senede bir gece vEba iner ve bu vEba kapanmıYan kabın ve bağlanmıYan kırbanın içine düşmeden kalmaz.Ramuz el e-hadis, 321. sayfa, 1. hadis
11202 Allah TEbareke ve Teala buyurur: "Kullarımdan birine, bedeninde veYa evladında veYa malında bir musibet tevcih ettiğimde, o da onu sabrı cemille karşıladığında, kıYamet günü haYa ederim, onun için ne defter açarım, ne de mizan dikerim."Ramuz el e-hadis, 328. sayfa, 4. hadis
11203 Allah TEbareke ve Teala buyurur: "Benim uğrumda birbirini sevenlere muhabbetim haktır. Benim uğrumda sıla Yapanlara muhabbetim haktır. Benim uğrumda birbirini yoklaYanlara muhabbetim haktır. Benim uğrumda hayırhahlık Yapanlara muhabbetim haktır. Ve Benim uğrumda elden geleni bol bol sarfedenlere muhabbetim haktır. Benim uğrumda birbirlerini sevenler, kıYamette nurdan öyle minberler üzerinde bulunacaklar ki, sıddıklar, şehidler ve Peygamberler onların makamına imrenecekler."Ramuz el e-hadis, 328. sayfa, 5. hadis