Arama Sonuçları Ya Eba

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/33524-Ya-Eba/10

NoHadis MetniKaynak
9720 At üç gaye ile beslenir. Allah rızası için, şeytan için, insan için Allah rızası için beslenen ata her harcanan ve atın her şeyi kıYamette onu besleyenin mizanına girecektir. Şeytanın atına gelince, o at oyun için kumar için beslenir. (Ve vEbaldir). İnsan için beslenen atın ise damızlığından istifade edilir ki, bu da fakirlikten perdedir.(hayırdır)Ramuz el e-hadis, 206. sayfa, 5. hadis
9723 Atların, kıYamete kadar hayır nasiyelerinden eksik olmaz. At üç türlüdür. Sevab, günah ve setir atı. (fakirlikten perde) Setir atı; Bir adam atı, haYatında bir güzellik için edinir. Hakkına tecavüz etmez. Darlığında da bolluğunda da onun karnına bakar. Yüküne de dikkatli olursa o at kendisine setirdir. Sevab atına gelince Allah rızası için olan attır. Onun her şeyinden sevab alır. Karnına giren ve çıkandan hiçbir şey kaybolmaz. Hepsinden ecir alır. Hayvanın vadide her dolaşmasından o kimsenin mizanına bir şey girer. Günah atına gelince: Çalım için, zevk için beslenir ki, bu da vEbal atıdır. Buna da her harcanan, gübresi, çişi bile mizanının şer tarafında yer tutar. Vadide dolaşması da sahibine günah Yazılır.Ramuz el e-hadis, 206. sayfa, 8. hadis
9835 Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir ki, Allah'ın kullarından her mazlum ona iltica eder. Adalet Yaparsa ona ecir, diğerine şükür, zulmederse ona vEbal ve tEbaaYa da sabır düşer. Valiler zulm ederlerse kıtlık olur. Zekat verilmezse davarlar ölür, zina meydan alırsa, meskenet ve fakirlik zahir olur. Ve ehli zimmete zulm edilirse kuffar baş kaldırır. (Galebe çalar)Ramuz el e-hadis, 213. sayfa, 16. hadis
10019 KEbair (büyük günahlar): Allah'a şirk koşmak, (na-hak yere) insan öldürmek, ana-babaYa isYan ve size en büyüğünü haber vereyim mi: Yalan söz söylemek ve Yalan yere şahidlik etmektir.Ramuz el e-hadis, 228. sayfa, 5. hadis
10020 KEbair: Allah'a şirk koşmak, ana-babaYa isYan, insan öldürmek ve Yalan yere yemindir.Ramuz el e-hadis, 228. sayfa, 6. hadis
10021 KEbair dokuzdur: En büyüğü Allah'a şirk koşmak, na-hak yere insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, iffetli kimseye zina isnadında bulunmak, cepheden kaçmak, ana babaYa isYan, sizin dirinizin ve ölünüzün kıblesi olan Beytül Harama konan Yasakları aYak altına almaktır.Ramuz el e-hadis, 228. sayfa, 7. hadis
10024 KEbair; Allah'a şirk, namuslu kadına iftira, mü'min kimseyi öldürme, muharebe gününde cepheden kaçma, yetim malı yeme, müslüman ana-babaYa isYan, ölü ve diri olarak kıblemiz olan Kabeye hürmetsizlik etmektir.Ramuz el e-hadis, 228. sayfa, 10. hadis
10087 Medine Benim hicret ettiğim yerdir. Arzda Yatacağım yerdir. Ümmetim üzerine komşularıma (ensara) Yardım borçtur. KEbairden sakındıkları müddetçe. Kim bunu Yapmazsa Allah ona Cehennem ehlinin irinlerinden akan sudan içirir ve onu perişan eder.Ramuz el e-hadis, 233. sayfa, 13. hadis
10111 Müslüman, kabirde sual olunduğunda şöyle şehadet getirsin: "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulallah" ki bu Allah (z.c.hz) lerinin şu mealdeki "Allah, iman edenlere dünYa haYatında da ahirette de o sabit sözlerinde daima sEbat ihsan eder." Ayeti muktezasıdır.Ramuz el e-hadis, 235. sayfa, 5. hadis
10175 Allah'ın Yardımı, kulun sabrı ile bEbaberdir. Derdin ferahlayıp açılmasıda musibetle beraberdir. Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.Ramuz el e-hadis, 239. sayfa, 2. hadis