Arama Sonuçları Ya Eba

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/33524-Ya-Eba/30

NoHadis MetniKaynak
11340 Bir adama parmakla işaret edilmek, vEbal cihetinden kafidir. Dediler ki: "Ya Resulallah, hayır olsada mı? Buyurdu ki: "Hayır olsa da bu onun için şerdir. Ancak Allah'ın merhamet ettiği müstesna. Eğer şer ise o zaten şerdir."Ramuz el e-hadis, 340. sayfa, 1. hadis
11373 Her bina sahibine vEbaldir, ancak şu kadarı müstesna. -Eliyle yedi arşın kadar bir yeri gösterir- Her ilim de kıYamet günü sahibine vEbaldir, amel edilen müstesna.Ramuz el e-hadis, 342. sayfa, 3. hadis
11466 Herşeyin kendisini bozan bir afeti vardır. Ümmetime isabet eden en büyük afet ise onların dünYaYa, altına ve gümüşe olacak muhabbetleridir. Ya Eba Hureyre! Mal toplaYanın çoğunda hayır yoktur. Meğer ki Aziz ve Celil olan Allah onu hakkına sarfettire.Ramuz el e-hadis, 349. sayfa, 7. hadis
11731 İki surun arası kırk senedir. Ondan sonra Allah bir Yağmur Yağdırır ki dereden nEbatın bitmesi gibi insanlar haYat bulur. Halbuki, kuyruk sokumundaki tek bir kemik hariç olmak üzere, insandan hiç bir şey kalmamıştır. İşte kıYamet gününde insanlar tekrar ondan halk olunacaktır.Ramuz el e-hadis, 373. sayfa, 7. hadis
11904 Hiç bir hükümdar yoktur ki akrabaYa sıla-i rahim Yapsın ve tEbaasına adalet icra etsin de, Allah ona hükümdarlığını sağlamlaştırmasın, sevabını bol bol vermesin, mahşerde ikramda bulunmasın ve hesabını hafifletmesin, bu olmaz.Ramuz el e-hadis, 388. sayfa, 9. hadis
12078 Bir adam Sultanı, Allah'ı gücendirecek şekilde hoşnut etse, bu kimse Allah TEbareke ve Tealanın dininden çıkar. (HatırlaYarak ve idrak ederek Yaparsa)Ramuz el e-hadis, 401. sayfa, 12. hadis
12314 Bir kimse bir hadisi (hayır sözü) işittiği gibi aynen naklederse, eğer o şahıs iyi ve sadıksa, (ey hadis nakline talib olan) sana ve ona (büyük sevab) var. Eğer Yalansa vEbal ilk söyleyene aittir.Ramuz el e-hadis, 419. sayfa, 2. hadis
13247 Ya Eba Fatıma, secdeyi çok Yap, Zira Allah teala secde eden müslüman yoktur ki, Allah onun derecesini yükseltmesin. Ey Ebu Fatıma, şayet Benimle buluşmak istiyorsan secdeyi çokça et. (Efendimize mülaki olmanın bir yolu da çok secde etmektir)Ramuz el e-hadis, 493. sayfa, 10. hadis
13302 Ya Ali (r.a) sana bir dua öğreteyim ki, onunla dua ettiğinde, zerreler adedince günahın olsa mağfiret olursun: "Allahümme la ilahe entel halimül hakim, tEbarek te Subhaneke Rabbül-Arşil azim."Ramuz el e-hadis, 498. sayfa, 11. hadis
13404 Ümmetimin sonunda Mehdi (a.s.) çıkar, Allah (z.c.hz.) ona rahmetini indirir. Arz ona nEbatını çıkarır. Mal sahih olarak verilir ve müsavaat üzere taksim edilir. Davar çok olur. Cariyeler bile saygı görür. Yedi veYa sekiz yıl Yaşar. (Yedi veYa sekiz rakamında ravi tereddüd etmiş.)Ramuz el e-hadis, 508. sayfa, 7. hadis